IperPress

Ipervox in the Media

Media

Our values, our stories. Our voice

PCWORLD.AL

Ipervox, an Albanian dream of a Silicon Valley in the Balkans come true

Ipervox, një ëndërr Shqiptare për një Silicon Valley në Ballkan e bërë realitet

BALCANWEB.COM

Three Albanians aim for global success with ‘Ipervox’ startup

Tre shqiptarë synojnë suksesin botëror me startup ‘Ipervox’

GAZETADITA.AL

Ipervox, Albanian Start-up that aims to dominate the voice app market

Ipervox, Start-up shqiptar që synon të mbizotërojë tregun e aplikacioneve të zërit

SCAN-TV.COM

3 Albanians aim for worldwide success with ‘Ipervox’ startup

3 shqiptarë synojnë suksesin botëror me startup ‘Ipervox’

SC-VENTURES.COM

SCV on events in the region: Uplift Demoday Albania

SCV on events in the region: Uplift Demoday Albania

TPI.IT

Ipervox: the startup that allows anyone to create voice applications

Ipervox: la startup che permette a chiunque di creare applicazioni vocali

ENGAGE.IT

Ipervox is born, the first software startup for voice applications in Europe

Nasce Ipervox, prima startup di software per applicazioni vocali in Europa

SYRI.NET

Ipervox, Albanian Start-up that aims to dominate the voice app market

Ipervox, Start-up shqiptar që synon të mbizotërojë tregun e aplikacioneve të zërit

Contact us

Use your voice at the best way, contact us to speak out your ideas.

E-MAIL ADDRESS

[email protected]